SVENSKA
SÖK
LOGGA IN
  Styrelse  

Om Flexilast
Kort historik
Snabbfakta
Kvalitet & Miljö
Finansiellt
Informationsmaterial
Styrelse
Bli delägare/Sök jobb
Lediga tjänster

Styrelsen i Flexilast består av en utomstående ordförande, en utomstående ledamot, fyra delägare i föreningen samt två arbetstagarrepresentanter. Styrelseledamöterna väljs på två år av föreningsstämman. Nedanstående ledamöter är valda till styrelsen.

Ordförande
Per Olsson, Extern ordförande

Vice ordförande
Henrik Jensen, Extern ledamot


Verkställande direktör
Henrik Anderson

Ledamöter
Anders Håkanson
Benny Sellgren
Jerry Ohlsson
Mikael Melin

Anna Nilsson, Arbetstagarrepresentant
Maths Andersson, Arbetstagarrepresentant
Suppleanter
Christer Johansson
Christer Nilsson
Henrik Holmkvist
Johan Sjöberg
Jörgen Persson
Peter Lindqvist