SVENSKA
SÖK
LOGGA IN

Personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen GDPR att ersätta den svenska personuppgiftslagen PUL.

Det är viktigt för oss på Flexilast att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi informerar härmed om hur vi behandlar och delar med oss av den information som vi har om dig.

Genom att ingå avtal/överenskommelse med Flexilast och för att kreditförsäljning ska råda, samtycker kunden till att Flexilast samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter, dvs. namn, adress, telefonnummer, personnummer, ev. e-postadress för tjänstens utförande. Även inom administration och planering av Flexilast arbete, såsom upprättande av rapporter och statistik samt marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts).

Vid offertförfrågan eller beställning av vara eller tjänst inhämtar Flexilast personuppgifter om kreditvärdighet från extern part.

- Flexilast behandlar personuppgifterna för att kunna hantera offerter, avtal och beställda tjänster, fakturera och ev kräva ersättning vid utebliven betalning.
Flexilast behandlar personuppgifter för utbildningsdeltagare i syfte att kunna påminna om när giltighetstiden för utbildningar eller tillstånd löper ut.
- Flexilast behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.
Flexilast delar viss information med de transportörer (delägare till Flexilast samt inlejda transportörer) som utför tjänster för Flexilast.
Flexilast delar information om fakturor med extern part som ansvarar för leverans av fakturor.

Behörigheter för genomförda utbildningar och tillstånd, registreras hos berörda myndigheter och samarbetsorgan inom utbildningssektorn (t.ex. Transportstyrelsen, MSB, ID-06, TYA). Flexilast behandlar personuppgifter om utbildningsdeltagare i syfte att ha möjlighet att påminna deltagarna när tillstånd eller utbildningstid löper ut.

I förekommande fall kan Flexilast komma att dela med sig av information till inkassoföretag för indrivning av utebliven betalning och försäkringsbolag vid ev. reklamationsärenden.

Vid marknadsföring/kundundersökning eller vid kundevent när kunden medger och lämnar personuppgifter kan Flexilast även komma att kontakta kunden via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.

Ansvariga för behandlingen av personuppgifterna är Flexilast Ek.För org 742000-0403, Box 168, 241 23 ESLÖV.

Lämnas inte samtycke av de uppgifter som Flexilast har sparade enligt information ovan, har du rätt att begära radering av vissa av dina uppgifter. Ni ombedes att meddela Flexilast via e-post, info@flexilast.se.